Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2016-2017

Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2016-2017 este acordat persoanelor singure și familiilor cu venituri mici, conform legislației în vigoare. Acesta este acordat doar dacă sunt îndeplinite anumite condiții, iar cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie până la mijlocul lunii octombrie.

caloriferConsumatorii vulnerabili, adică persoanele singure și familiile care nu-și permit plata integrală a cheltuielilor pentru încălzirea locuinței în timpul sezonului rece, pot solicita anual ajutorul de încălzire. Acesta poate acoperi parțial sau integral costurile de încălzire și este reglementat actualmente de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.

„Ajutorul pentru încălzirea locuinței prevăzut de prezenta ordonanță de urgență ca măsură de sprijin suportată din bugetul de stat se acordă numai familiilor și persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau altor reglementări specifice pentru diverse ramuri economice, precum și în baza legii”, dispune actul normativ. Ajutorul este acordat, mai exact, pentru principalul sistem de încălzire al locuinței și de el se pot bucura consumatorii de energie termică în sistem centralizat, de energie electrică, de gaze naturale și de lemne, cărbuni și combustibili petrolieri.

În principiu, pentru a putea obține ajutorul, veniturile solicitanților trebuie să fie sub anumite niveluri stabilite prin OUG nr. 70/2011, ce sunt raportate la indicatorul social de referință (ISR – în valoare de 500 de lei). Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 1,572 ISR (786 de lei) și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 2,164 ISR (1.082 de lei). Concret, cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 1,230 ISR (615 lei).

Ajutorul pentru încălzirea locuinței poate fi solicitat anual până la data de 15 octombrie, acesta fiind termenul-limită de bază, potrivit OUG nr. 70/2011. Totuși, autoritățile acceptă și cererile depuse după această dată, în timpul sezonului rece, caz în care ajutorul se acordă fie începând cu luna depunerii cererii (dacă solicitarea se face până la data de 20 a lunii), fie începând cu luna următoare depunerii cererii (dacă solicitarea se face după data de 20 a lunii). Aici, important de precizat este că sezonul rece este reprezentat de perioada 1 noiembrie – 31 martie.

Cererea și actele doveditoare trebuie depuse la primărie

Pentru a solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței, cererea, ce trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere referitoare la componența familiei și veniturile acesteia, se depune la primăria localității de domiciliu, se arată în ordonanța de urgență a Executivului. Aceasta se poate depune fie individual, fie prin intermediul asociațiilor de proprietari/locatari, în funcție de situație.

Ce înseamnă…
Familie: Persoană singură:
Soțul, soția și alte persoane care au același domiciliu și/sau care locuiesc și gospodăresc împreună, sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței. Persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuiește singură și nu se mai află în întreținerea părinților săi.

Totuși, pentru a putea stabili dreptul la ajutor, primarii pot cere atât acte doveditoare ce atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, cât și acte doveditoare cu privire la locuință sau la bunurile deținute. „La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menționa corect componența familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute (…). În vederea stabilirii dreptului, primarii solicită acte doveditoare care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale”, este explicat în OUG nr. 70/2011.

Dacă actele doveditoare prezentate de solicitanți ridică suspiciuni cu privire la acordarea ajutorului, primarul poate să decidă acordarea acestui drept în baza unei anchete sociale a serviciului public de asistență socială. Mai precis, ancheta socială este opțională pentru energia termică, gazele naturale și lemnele, cărbunii și combustibilii petrolieri, însă pentru energia electrică este obligatorie. „În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat (…)”, scrie în documentul indicat.

Dreptul la ajutorul de încălzire se stabilește, pentru toată perioada sezonului rece, printr-o dispoziție a primarului. Aceasta trebuie comunicată solicitanților până la data de 15 noiembrie și trebuie să conțină numele și prenumele titularului ajutorului, cuantumul ajutorului, perioada de acordare și, în cazul persoanelor care folosesc lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, data plății.

Atenție! Ajutoarele sunt plătite de autorități direct furnizorilor, pentru energia termică în sistem centralizat, energia electrică și gazele naturale. Pentru cei care solicită lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, ajutorul se plătește o singură dată, până la 31 octombrie, însă există și varianta ca acesta să fie acordat direct în natură.

Citește mai mult pe avocatnet.ro

Leave a Reply