Condamnări cu executare în TUNUL imobiliar de la Mehedinți

Condamnări cu executare pe bandă rulantă prin sentința Curții de Apel Craiova într-un dosar instrumentat de DNA S.T. Craiova în care sunt implicați un fost viceprimar, un fost director, un notar, angajați ai Oficiului de Cadastru Mehedinți și alte persoane fizice.

condamnare-465x390IANCU NICOLAE, TUDORONIU DELIA, GROSU MIRCEA SEVASTIAN, SPĂTARU NELU EUGEN, LACIU RĂDUCU GEORGE, STOICHESCU ION MARIAN, PAVELESCU TEODOR și ILINCA MARTA sunt cei care, conform DNA au luat parte la o scemă imobiliară pe teritoriul județului Mehedinți.

 1. IANCU NICOLAE, registrator șef la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
 2. TUDORONIU DELIA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată;
 3. GROSU MIRCEA SEVASTIAN, viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată și continuată (2 acte materiale);
 4. SPĂTARU NELU EUGEN, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de instigare la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată și continuată(2 acte materiale);
 5. LACIU RĂDUCU GEORGE, șef Serviciu patrimoniu în cadrul S.C. HIDROELECTRICA S.A. — Sucursala Porțile de Fier, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
 6. STOICHESCU ION MARIAN, persoană fizică autorizată să întocmească documentații cadastrale, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în formă calificată;
 7. PAVELESCU TEODOR, director general la S.C. HIDROELECTRICA S.A. — Sucursala Porțile de Fier, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor concurente de: participație improprie la infracțiunea de abuz în serviciu în formă calificată și instigare la abuz în serviciu în formă calificată;
 8. ILINCA MARTA, notar public, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de spălare de bani;

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii noiembrie 2010, inculpata Tudoroniu Delia, cu rea credință, a solicitat Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, majorarea suprafeței de teren, deținută cu titlu legal, de 300 m.p. până la 34.121 m.p., determinându-l totodată pe inculpatul Iancu Nicolae să emită în mod nelegal, încheierea de Carte funciară nr. 24513 din 22.11.2010. Prin aceste acțiuni, s-a urmărit obținerea pentru sine, dar și pentru inculpații Grosu Mircea Sevastian, viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin și Spătaru Nelu Eugen, director al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți, a suprafeței de teren respective.

În vederea obținerii aceleiași finalități, inculpatul Grosu Mircea Sevastian l-a determinat pe Pavelescu Teodor să ateste, prin ștampila S.C. HIDROELECTRICA S.A. — Sucursala Porțile de Fier, că vecinătățile indicate în cuprinsul procesului-verbal, folosit la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Mehedinți pentru emiterea încheierii nr. 24513/22.11.2010, sunt reale și că este de acord cu acestea. Actul respectiv a fost întocmit, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu, de către inculpatul Laciu Răducu George, șef Serviciu patrimoniu în cadrul S.C. HIDROELECTRICA S.A. — Sucursala Porțile de Fier, care a urmărit crearea unei false reprezentări a realității, deoarece terenul respectiv era de fapt, proprietatea publică al statului, aflat în administrarea S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Documentația cadastrală ce a stat la baza emiterii încheierii de carte funciară nr. 24513 din 22.11.2010, a fost întocmită, în perioada iulie-noiembrie 2010, de către inculpatul Stoichescu Ion Marian, identificând și materializând limitele imobilului, în disonanță cu actele doveditoare a dreptului de proprietate prezentate de inculpata Tudoroniu Delia.

În cursul anului 2011, inculpata Ilinca Marta, în calitate de notar public, la solicitarea inculpatei Tudoroniu Delia, a acceptat să dezmembreze terenul în suprafață de 34.121 m.p., în patru loturi cu suprafețe inegale. Ulterior, a transferat loturile rezultate din dezmembrare către alte persoane, prin acte autentice de vânzare-cumpărare, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparență de legalitate, în scopul ascunderii originii ilicite a terenului respectiv.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea:

La data de 25 iulie 2008, inculpata Tudoroniu Delia a cumpărat de la o persoană fizică suprafața de 300 m.p. teren neproductiv, situată în intravilanul comunei Hinova, învecinată la nord și la vest cu 2 terenuri inundabile, expropriate, aflate în administrarea S.C. HIDROELECTRICA S.A.

Pe acest teren, aflat pe malul Dunării, inculpata Tudoroniu Delia dorea să construiască o pensiune turistică. Cum suprafața de 300 m.p. era insuficientă realizării unui astfel de obiectiv și nici nu avea ieșire la fluviu, inculpata Tudoroniu Delia s-ar fi preocupat să găsească o soluție pentru a intra în proprietatea unei suprafețe de teren mult mai mari.

În acest sens, ar fi apelat la sprijinul rudei sale prin alianță, inculpatul Grosu Mircea Sevastian, care l-a rândul său ar fi apelat la sprijinul directorului OCPI Mehedinți, Spătaru Nelu Eugen.

Profitând de împrejurarea că terenul proprietatea publică a statului nu era înscris în Cartea Funciară, inculpatul Spătaru Nelu Eugen ar fi identificat soluția formulării, de către inculpata Tudoroniu Delia, a unei cereri de modificare a suprafeței.

Tot de la inculpat ar fi venit și sugestia, ca documentația cadastrală ce urma să fie atașată cererii, să fie întocmită de persoana fizică autorizată Stoichescu Ion Marian din orașul Strehaia, acesta fiind perceput ca persoană care s-ar abate ușor de la dispozițiile legii în efectuarea lucrărilor cadastrale.

Documentația respectivă ar fi fost întocmită, fără ca inculpatul să fi identificat și materializat limitele imobilului a cărui suprafață de 34.121 m.p., se cerea a fi înscrisă în Cartea Funciară.

Ulterior, aceste documente ar fi ajuns, prin intermediul inculpatului Grosu Mircea Sevastian la inculpatul Pavelescu Teodor. Acesta, în prezența viceprimarului, l-ar fi convocat în biroul său pe șeful Serviciului Patrimoniu, Laciu Răducu George, căruia i-ar fi prezentat documentația și i-ar fi cerut să facă cele necesare pentru semnarea procesului-verbal de vecinătate, deși coordonatele terenului respectiv se suprapuneau cu cele ale suprafeței, proprietatea statului, administrată de S.C. HIDROELECTRICA S.A. — Sucursala Porțile de Fier.

După ce a reintrat în posesia documentației, inculpatul Grosu Mircea Sevastian s-ar fi preocupat ca procesul verbal să fie semnat și de ceilalți ‘vecini’.

La data de 19.11.2010, documentația cadastrală întocmită de inculpatul Stoichescu Ion Marian ar fi fost depusă la OCPI Mehedinți împreună cu cererea de recepție și înscriere, prin care inculpata Tudoroniu Delia ar fi solicitat recepția modificării suprafeței imobilului de la 300 m.p. la 34.121 m.p. și intabularea dreptului de proprietate asupra acesteia.

Aici, la rugămintea inculpatului Spătaru Nelu Eugen, registratorul șef Iancu Nicolae ar fi ignorat faptul că, persoana desemnată cu soluționarea lucrării avea dubii asupra admisibilității cererii, fiind astfel incertă soluția ce urma a fi adoptată. La data de 22.11.2010, inculpatul Iancu Nicolae ar fi semnat în locul registratorul respectiv încheierea de carte funciară nr. 24513.

În scopul ascunderii originii ilicite a terenului, în primăvara anului 2011, inculpații Grosu Mircea Sevastian, Spătaru Nelu Eugen și Tudoroniu Delia ar fi hotărât să dezmembreze terenul în suprafață de 34.121 mp. și să transfere loturile rezultate din dezmembrare, către alte persoane, introducându-le astfel în circuitul civil cu aparența de legalitate.

Pentru aceasta, au apelat la notarul public Ilinca Marta, vecină cu părinții inculpatului Spătaru Nelu Eugen, care ar fi acceptat să autentifice înscrisurile în lipsa unui titlu valabil de proprietate.

Valoarea terenului în suprafață de 34.121 m.p., de care statul a fost deposedat prin faptele inculpaților este de 1.074.620 lei, echivalentul a 238.847 euro, sumă cu care Ministerul Economiei s-a constituit parte civilă în cauză.

În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce aparțin inculpatei Tudoroniu Delia, până la concurența sumei de 1.074.620 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Craiova.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție. BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE al DNA.

În urma judecării, după mai bine de un an de zile, Curtea de Apel Craiova a dat dreptate procurorilor DNA, în sentință fiind prevăzute condamnări cu executare pentru cei implicați în dosar. Ultima șansă pentru inculpații menționați mai sus este măsura de apel în termen de 10 zile de la comunicarea sentinței pe care o prezentăm mai jos.

 

Solutia pe scurt:

Respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Iancu Nicolae din infractiunea prevăzută de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.

În infracţiunea prevăzută de art 300 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal,ca nefondată. Schimbă incadrarea juridică a faptei săvârşite de inculpatul Laciu Răducu George din infracţiunea prevăzută de art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. în infracţiunea prevăzută de art.13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art.248 ind.1 C.p. comb. cu art.248 ind.1 C.p., 1.

În temeiul art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; Condamnă pe inculpatul IANCU NICOLAE, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată în baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C. pen. interzice inculpatului Iancu Nicolae ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe.

În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C. pen. interzice inculpatului Iancu Nicolae ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul Iancu Nicolae ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

 1. a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta;
 2. b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
 3. c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
 4. d) să comunice schimbarea locului de muncă;
 5. e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatului Iancu Nicolae să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate . În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul Iancu Nicolae va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 3 pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului Iancu Nicolae asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

2. În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art 396 alin 10 Cod pr penală şi art. 5 alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpata TUDORONIU DELIA, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată.

În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen. interzice inculpatei Tudoroniu Delia ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatei Tudoroniu Delia ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

3.În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.(două acte materiale) , art 396 alin 10 Cod pr penală şi art. 5 alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpatul GROSU MIRCEA SEVASTIAN, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată, În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen. interzice inculpatului Grosu Mircea Sevastian ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art 68 alin 1 lit c) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului Grosu Mircea Sevastian ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

4. În baza art. 47 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.(două acte materiale) şi art. 5 alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpatul SPĂTARU NELU EUGEN, la pedeapsa de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată şi continuată, În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C. pen. interzice inculpatului SPĂTARU NELU EUGEN ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public , pe o perioadă de 3 ani, ce se va executa în condiţiile art 68 alin 1 lit c) Cod penal. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), k) C. pen. interzice inculpatului SPĂTARU NELU EUGEN ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale.

5. În temeiul art.13 ind.2 din Legea 78/2000 rap. la art.248 C.p. comb. cu art.248 ind.1 C.p., cu aplicarea art. 74 alin 1 lit c) Cod penal din 1968 şi art 76 alin 2 Cod penal din 1968, cu aplicarea art 5 Cod penal. Condamnă pe inculpatul LACIU RĂDUCU GEORGE, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată. In baza art. 65 alin.1 Cod penal din 1968 cu aplicarea art 5 Cod penal Aplică inculpatului LACIU RĂDUCU GEORGE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. „a” teza a II-a, lit. „b” din Codul penal din 1968, pe o durată de 2 ani, după executarea pedepsei principale In baza art.71 alin.2 Cod penal din 1968 cu aplicarea art 5 Cod penal Interzice inculpatului LACIU RĂDUCU GEORGE ca pedeapsa accesorie drepturile prevăzute de art.64 alin. 1 lit. „a” teza a II-a, „b” Cod penal din 1968. pe durata executării pedepsei principale. În baza art.81 din Codul penal din 1968 cu aplicarea art 5 Cod penal Suspendă condiţionat executarea pedepsei pe o durată de 4 ani, termen de încercare stabilit în condiţiile art.82 din Codul penal din 1968. În baza art 404 din Codul de procedură penală, Atrage atenţia inculpatului LACIU RĂDUCU GEORGE asupra dispoziţiilor prevăzute de art.83 din Codul penal din 1968 a căror nerespectare are ca urmare revocarea suspendării. În baza art.71 alin.5 din Codul penal din 1968 cu aplicarea art 5 Cod penal, Suspendă executarea pedepsei accesorii prev. de art.71 alin.1 din Codul penal din 1968, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii.

6. În temeiul art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen., Condamnă pe inculpatul STOICHESCU ION MARIAN, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu în formă calificată. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului STOICHESCU ION MARIAN ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita profesia de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatului STOICHESCU ION MARIAN ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a exercita profesia de persoana autorizată să execute lucrări de cadastru, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul STOICHESCU ION MARIAN ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatului STOICHESCU ION MARIAN să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate . În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul STOICHESCU ION MARIAN va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei Oraşului Strehania pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului STOICHESCU ION MARIAN asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

7. În temeiul art 16 alin 1 lit b) teza a II a Cod pr penală rap la art 17 alin 2 Cod pr penală, Achită pe inculpatul PAVELESCU TEODOR pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.- participaţie improprie la infracţiunea de abuz în serviciu în formă calificată. În temeiul art 47 C.pen. rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen. Condamnă pe inculpatul PAVELESCU TEODOR, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de instigare la abuz în serviciu în formă calificată. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), C. pen. interzice inculpatului PAVELESCU TEODOR ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat , pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) C. pen. interzice inculpatului PAVELESCU TEODOR ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpatul PAVELESCU TEODOR ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatului PAVELESCU TEODOR să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate . În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul PAVELESCU TEODOR va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Mehedinţi pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatului PAVELESCU TEODOR asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen.

8. În baza art 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin.1 C.pen., Condamnă inculpata ILINCA MARTA, la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin.1 C.pen.. În baza art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatei ILINCA MARTA ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita profesia de notar public, pe o perioadă de 3 ani de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe. În baza art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b), g) C. pen. interzice inculpatei ILINCA MARTA ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a exercita profesia de notar public, de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen. obligă inculpata ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. a) C. pen. impune condamnatei ILINCA MARTA să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate . În baza art. 93 alin. (3) C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata ILINCA MARTA va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei municipiului Drobeta Turnu Severin sau Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia copilului Mehedinţi pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) C. pen. atrage atenţia inculpatei ILINCA MARTA asupra dispoziţiilor art. 96 C. pen. În baza art 25 alin 2 şi 3 Cod pr pen., Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Economiei. Desfiinţează următoarele înscrisuri şi restabileşte în consecinţă situaţia anterioară săvârşirii infracţiunilor :- Încheierea nr. 24513/22.11.2010 a OCPI Mehedinţi; – Planul de amplasament şi delimitare, întocmit de Stoichescu Ion Marian, aferent lucrării înregistrată la OCPI Mehedinţi sub nr. 24513/22.11.2010; – Actul de dezmembrare autentificat sub nr. 1599/27.06.2011 la BNP Ilinca Marta; -Încheierea nr. 17336/14.06.2011 a OCPI Mehedinţi; – Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 1600/27.06.2011, 1601/27.06.2011, 1602/27.06.2011 şi 2298/05.09.2011 la BNP Ilinca Marta; – Încheierile nr. 19056/28.06.2011, 19059/29.06.2011, 19063/29.06.2011, 19066/29.06.2011 şi 24539/07.09.2012 ale OCPI Mehedinţi; – Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3121/28.11.2012 la BNP Ion Andreca încheiat între martorul Gurbină Victor şi S.C. TRACIA FORAJE CONSTRUCT S.A şi încheierea nr. 33210/29.11.2012 a OCPI Mehedinţi; – Procesul-verbal de vecinătate nedatat, fără număr şi dată, folosit la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Mehedinţi pentru emiterea încheierii nr. 24513/22.11.2010. În temeiul art 404 alin 4 Cod pr penală, Menţine interdicţia de înstrăinare a imobilelor înscrise în Cărţile Funciare nr. 50660, 50661, 50662 şi 50663 UAT Hinova, dispusă prin adresa nr. 235/P/2012 din 05.08.2013, Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova a solicitat OCPI Mehedinţi şi admisă prin încheierile nr. 20532/12.08.2013, 20528/12.08.2013, 20530/12.08.2013 şi 20531 din 12.08.2013 ale OCPI Mehedinţi, până la soluţionarea definitivă a cauzei şi efectuarea în cărţile funciare a menţiunilor privind desfiinţarea înscrisurilor enumerate în prezenta hotărâre. Ridică măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa nr. 235/P/2012 din 24.02.2014 a Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Craiova , asupra bunurilor inculpatei Tudoroniu Delia, respectiv imobil situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Brâncoveannu nr. 191, având număr cadastral 51732, cu valoare de impozitare 330.225,44 lei şi imobil situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, b-dul Tudor Vladimirescu nr. 78, având număr cadastral 56231, cu valoare de impozitare 861.112,43 lei, după rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Respinge acţiunile civile formulate de părţile civile Gurbină Victor şi SC TRACIA FORAJ SONDE S.A. ca nefondate. În temeiul art 274 alin 1 Cod pr penală, Obligă fiecare dintre inculpaţii Tudoroniu Delia, Grosu Mircea şi Spătaru Nelu Eugen la plata către stat a câte 14.000 lei, cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei în primă instanţă. Obligă fiecare dintre inculpaţii Ilinca Marta, Stoichescu Ion Marian, PAVELESCU TEODOR, LACIU RĂDUCU GEORGE, IANCU NICOLAE, la plata către stat a câte 3.200 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi al judecării cauzei în primă instanţă. În temeiul art 274 alin 1 Cod pr penală, Respinge cererea apărătorului din oficiu Pahonie Eliza Mariana de majorare a onorariului de avocat, ca nefondată. Onorariile apărătorilor din oficiu : Călinoiu Alexandru, Pârlogea Truţă Florea Daniel , Sorescu Cristina, Pahonie Eliza Mariana , Bădoiu Ileana-Geanina, Badea Mariana, în cuantum de câte 400 lei pentru fiecare apărător din oficiu rămân în sarcina statului.

În temeiul art 29 alin 5 din Legea 7/1996, prezenta hotărâre se va comunica la OCPI Mehedinţi, după rămânerea definitivă, în vederea efectuării cuvenitelor menţiuni. Prezenta hotărâre se comunică după rămânerea definitivă către Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru luarea de măsuri corespunzătoare conform celor dispuse faţă de inculpaţii Ilinca Marta, Spătaru Nelu Eugen, Iancu Nicolae, Stoichescu Ion Marian.

Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.06.2015.
Document: Hotarâre  96/2015  03.06.201

Leave a Reply