Mehedinți: Proiecte finanțate și în curs de finanțare

Rezultatele unei munci îndelungate și greoaie încep să apară în beneficiul județului Mehedinți sub forma unor proiecte aprobate, pe diferite axe, finanțate din fonduri europene sau chiar naționale.

Aflăm din mai multe surse despre anumite proiecte care au fost aprobate pentru finanțare iar munca depusă la Direcţia Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism din cadrul Consiliului Județean Mehedinți începe să își arate roadele.

Unul dintre aceste proiecte este cel care vizează reabilitarea Bazinului Olimpic de înot din Drobeta Turnu Severin. În urma demersurilor făcute pe lângă Compania Naţională de Investiţii, vor fi investiți 6,5 milioane euro pentru reabilitarea şi redarea în circuitul sportiv a bazinului olimpic de înot. Este cel mai important proiect în domeniul sportului de performanţă, spun reprezentanții CJ Mehedinți. Consilierii județeni și-au dat deja acordul pentru predarea amplasamentului către Compania Națională de Investiții, demers necesar pentru realizarea acestui proiect. Se estimează că acest obiectiv  va fi gata în aproximativ doi ani.

În urmă cu doar câteva zile, un alt proiect în valoare de peste 5 milioane de euro, de data aceasta cu finanțare europeană, a fost aprobat. Prin aprobarea acestui proiect, un drum județean de peste 30 de kilometri va fi reabilitat, rezolvând o mare problemă de acces a locuitorilor din comuna Husnicioara. Drumul în cauză pornește de la Centura Severin, trece prin Cerneți(Șimian) și Husnicioara, după care face legătura cu Drumul național DN6(E70), în comuna Prunișor.

15056425_349798782047883_6744243286459359099_nContactat telefonic, directorul executiv adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, Dezvoltare Durabilă, Turism, Alin Chirilă, ne-a declarat că ”în data de 16 noiembrie 2016 a fost redepusă documenția tehnică și cererea de finanțare pentru proiectul „Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, județul Mehedinți” și că pe 13 decembrie județul Mehedinți să aibă cel puțin un proiect aprobat pe Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.”, ceea ce ar însemna o altă infuzie de fonduri în economia județului Mehedinți. ”Prin aceste proiecte, continuăm împreună să dezvoltăm județul Mehedinți.”, a mai spus Alin Chirilă, director executiv adj în cadrul CJ Mehedinți.

Astfel, Consiliul Judeţean Mehedinţi a redepus la ADR SV Oltenia proiectul „Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, județul Mehedinți”, vizând mai multe porțiuni de drum care fac legătura între mai multe comune mehedințene.

  • DJ562A [Gruia (int.DN56C) –Rogova (int.DN56A)];
  • DJ563 [int.DN56A – Oprişor (int.DJ561A)];
  • DJ561A [Oprişor (int.DJ563) – Bălăciţa (int. DJ606) – Gvardiniţa – Bîcleş – int. DJ606A (Plopi)];
  • DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)] ;
  • DJ561A [ int. DJ606A – Tîmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozeşti – Păsărani – lim. jud. Gorj]”, cu o valoare totală eligibilă de 213.342524,75 lei (48.158.583,47 euro), contribuţie proprie – cheltuieli eligibile şi neeligibile – 6.489.358,49 lei (1.464.866,48 euro), asistenţă financiară nerambursabilă solicitată de 209.075.674,25 lei (47.195.411,79 euro), finanţabil prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020,

15095646_349798682047893_8792336812001088406_nAXA PRIORITARA 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională,

Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Traseul „drumului strategic”, ce traversează teritoriul administrativ al 13 UAT-uri din judeţul Mehedinţi: UAT Comuna Gruia, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana, UAT Comuna Vînjuleţ, UAT Comuna Rogova, UAT Comuna Punghina, UAT Comuna Oprişor, UAT Comuna Bălăciţa, UAT Comuna Bîcleş, UAT Comuna Dumbrava, UAT Comuna Tîmna, UAT Oraş Strehaia, UAT Comuna Grozeşti – partenere în proiect, are o lungime de în lungime de 112,525 km şi asigură conectarea la reţeaua TEN-T.

Redepunerea proiectului a fost cauzată de modificarea legislaţiei cu privire la siguranţa rutieră, fiind necesară achiziţia de către Consiliul Judeţean Mehedinţi a serviciilor de audit privind siguranţa rutieră, procedură cu o anumită durată de timp stabilită de către Autoritatea Rutieră Română, şi nu în ultimul rând, s-a datorat şi celor două modificări a Ghidului General de Accesare a Fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 şi Ghidului specific, astfel încât costul înlocuirii vechiului pod cu unul nou în zona Cramei Oprişor a devenit cheltuială eligibilă.

Nu putem decât spera ca aceste proiecte să fie aprobate, județul Mehedinți având o nevoie uriașă de o dezvoltare pe toate planurile, atât ca infrastructură, cât mai ales economică.