Scrisoarea către AMBASADE despre situația lui Victor Ponta

Având în vedere evoluția evenimentelor de astăzi, 5 iunie 2015, în cazul premierului Victor Ponta, Partidul Social Democrat a transmis o scrisoare ambasadelor Statelor Unite şi ale tuturor statelor UE acreditate la Bucureşti şi mai multor ONG-uri.

victorpontaScrisoarea a fost redactată în limba engleză și transmisă ambasadelor cu intenția de a prezenta situația generată de acțiunile DNA de implicare a lui Victor Ponta în dosarul instrumentat împotriva lui Dan Șova.

“Informații privind acuzațiile împotriva Victor Ponta

Vineri, 05/06/2015, Prim-ministrul al României, Victor Ponta, a fost anunțat de către DNA (Direcția Națională Anticorupție), că a devenit suspect în dosarul care îl privește pe Dan Sova, senator și fost ministru. Întâmplător, anunțul public a avut loc chiar în ziua în care opoziția (PNL) a fost să înregistreze în Parlament moțiunea de cenzură menită să dea jos guvernul condus de Victor Ponta, precum și la câteva zile după ce președintele Iohannis a anunțat că este “din ce în ce mai greu”, de a lucra cu actuala majoritate.

Săptămâna trecută, pe 1 iunie, două măsuri economice și sociale majore au intrat în vigoare – Guvernul a dublat alocațiile pentru copii și a redus, de asemenea, TVA-ul pentru alimente de la 24% la 9%, ambele decizii fiind extrem de populare, cu un impact social puternic. PM Ponta înregistrează un nivel ridicat de aprobare publică și opoziția consideră că este foarte greu să coaguleze sprijinul pentru moțiunea din Parlament.

Victor Ponta a prezentat anterior dovada lipsei sale de implicare în cazul în care este citat, inclusiv declarații oficiale de la instituții publice care atestă că nu a avut nicio legătură cu cazurile intentate împotriva Dan Sova.

Fiecare acuzație adusă astăzi de procurorii din cazul Sova speculate anterior de dușmanii politici ai majorității actuale, în primul rând de fostul președinte Traian Băsescu, și meticulos demontate de Victor Ponta prin dovezi clare și prin documente certificate. Pe scurt, Dan Sova este acuzat de nereguli în ceea ce privește un contract de acum 8 ani, cu Turceni Rovinari & Company Energy, în timp ce Victor Ponta nu a avut nici un contract cu firma respectivă, fapt dovedit prin documente oficiale de la complexul energetic și Baroul București (corp profesional al avocaților din el a fost parte).

Anterior, atât DNA cât și ANI (Agenția Națională de Integritate) au confirmat public că Victor Ponta nu a avut nici o implicare în acest caz.

Acest anunț a apărut la doar câteva zile după ce Victor Ponta a semnalat public necesitatea ca sistemul de justiție să se abțină de la abuzuri și a cerut egalitatea de tratament pentru toate cazurile investigate.

De asemenea, în timpul mandatului lui Victor Ponta din fruntea guvernului, au existat creșteri semnificative ale fondurilor acordate instituțiilor de justiție, precum și a independenței lor. În consecință, numărul de investigații și cazuri judecate a crescut.

Victor Ponta va urma fiecare metodă legală de a dovedi că nu există dovezi incriminatoare pentru el în acest caz.

Președintele Iohannis a cerut astăzi demisia premierului. Victor Ponta a declarat că respectă opinia președintelui dar el a fost numit în funcție de către Parlament, prin urmare, Parlamentul este singura instituție care poate decide demiterea sa. El a reafirmat, de asemenea, respectul pentru Constituție și principiile sale, numindu-le “esențiale pentru societatea noastră”, se arată în scrisoare.

„Information regarding the accusations against PM Victor Ponta

On Friday, June 5, 2015 Prime Minister of Romania Victor Ponta was announced by DNA (National Anticorruption Directorate) that he has become a suspect in the file concerning Dan Sova, MP and former minister. Coincidentally, the public announcement took place on the very day when the opposition (PNL) was to register in Parliament the motion of no confidence meant to take down the government led by Victor Ponta, as well as a few days after President Iohannis announced that he finds it „harder and harder” to work with the current majority.

Last week, on June 1st, two major economic and social measures entered into force – the government has doubled children’s benefits and has also reduced VAT for food from 24% to 9%, both extremely popular decisions, with a strong social impact. PM Ponta registers high levels of public approval and the opposition finds it very hard to coagulate support for the parliamentary motion.

Victor Ponta has previously presented proof of his lack of involvement in the case he is cited for, including official statements from public institutions stating he had no connection whatsoever with the cases brought against Dan Sova.

Every accusation brought today by the prosecutors from the Sova case has been previously put forward by political enemies of the current majority, first and foremost by former president Traian Basescu, and meticulously dismantled by Victor Ponta through clear proof and certified documents. In short, Dan Sova is accused of wrongdoings regarding a contract from 8 years ago with Turceni & Rovinari Energy Company, whilst Victor Ponta has never had any contract with cited company, as proven by official documents from the energy complex and the Bucharest Bar (the professional body of lawyers he has been part of).

Previously, both DNA and ANI (National Integrity Agency) have publicly confirmed Victor Ponta had no involvement in this case.

This announcement has appeared only a few days after Victor Ponta has publicly signaled the need for the justice system to refrain from abuses and has asked for equality of treatment for all cases investigated.

Also, during Victor Ponta’s leadership of the government, there have been significant increases of the funds granted to justice institutions, as well as of their independence. Consequently, the number of investigations and prosecuted cases has also risen.

PM Victor Ponta will follow every legal method to prove there is no evidence incriminating him in this case.

President Iohannis has today asked for the PM’s resignation. PM Victor Ponta stated that, whilst respecting the President’s opinion, he has been appointed in office by the Parliament, hence the Parliament is the only institution which can decide his dismissal. He has also reaffirmed his respect for the Constitution and its principles, calling them „essential for our society”, se arată în scrisoare, preluată de PSnews.ro

Leave a Reply